ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

lakeded - truathuay -1 February 2016

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจหวยวันที่  1  กุมภาพันธ์ 2559

 

รางวัลที่ 1  รางวัลละ 3,000,000 บาท

927800

เลขหน้า 3 ตัว  จำนวน  2 รางวัลๆละ 2,000 บาท

625    999

เลขท้าย 3 ตัว  จำนวน  2 รางวัลๆละ 2,000 บาท

054     076

เลขท้าย 2 ตัว  จำนวน 1 รางวัลๆละ 1,000 บาท

09

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1   จำนวน  2 รางวัลๆละ 50,000 บาท

927799

927801

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 100,000 บาท

421977    977144    877415    669966    513583

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 40,000 บาท

327079    700211    610214    387830    979451

355179    803320    539207    470389    480226

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 20,000 บาท

134510    773763    291873    234686    921838

913939    765209    971741    828209    040352

402789    417587    493526    466421    697758

512905    700370    438140    477838    617418

206759    321202    384554    033246    415922

462942    295527    093108    598673    829788

797430    628937    647383    548571    866618

958191    904982    966454    412919    659610

649715    054060    528698    045788    333643

357228    604062    470459    963196    499994

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 10,000 บาท

182722    341954    841181    012470   751169

657625    222429    865103    663099    320656

844012    700317    958966    627676    950878

544294    455265    006062    754764    586708

219809    021085    653077    292313    120448

199136    315470    109141    365908    873227

150767    855733    556889    418100   568042

628948    966812    774678   331747    863137

856877    523955    355552    859437   115316

065675    310461    067687    104441    724789

294723    590005    725799    168000    664006

692466    710071    433055    921934    909722

842701    395720    120458    419912    530783

174107    535279    096156    407239    298994

961268    317656    988013    740040    325148

555891    193490    006355    076515    961182

327186    451385    510389    723056    347251

577984    380476    437811    793680    549054

337732    014447    064335    552847    756895

836359    098149    016164    661771    491146

ร่วมแสดงความคิดเห็น